Suomen freelance-journalistit ry

Onko tapaturmavakuutuksesi kunnossa?

Tapaturmavakuutus on työsuhteessa olevan lakisääteinen etu. Apurahansaajille tapaturmavakuutus tulee automaattisesti eläkevakuutuksen rinnalla, yrittäjille se on vapaaehtoinen.

 

Työntekijän lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa sosiaaliturvaa. Se koskee vain työsuhteisia työntekijöitä, ei yrittäjiä. Vakuutus antaa turvaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä.

Työtapaturma on työssä, työmatkoilla Suomessa ja ulkomailla tai työnantajan asioilla sattuva tapaturma. Työtapaturmavakuutuksesta maksetaan työtapaturmasta aiheutuneet sairaanhoito- ja tutkimuskulut, päivärahaa ja tapaturmaeläkettä työkyvyttömyyden ajalta, korvausta kuntoutuskustannuksista, perhe-eläkettä, haittarahaa ja haittalisää sekä hautausapua. Ammattitautina voidaan korvata työssä esiintyvän fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen tekijän aiheuttama sairaus. Luovilla aloilla ammattitautien tunnistaminen ja korvaaminen on käytännössä hankalaa. Esimerkiksi tanssijan tossujen aiheuttamia vaivaisenluita ei pidetä ammattitautina.

Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa yleensä työ- ja vapaa-ajan tapaturmat sekä ammattitaudit. Vuosityöansio ja vakuutettavan työn riskiluokka määräävät vakuutusmaksun suuruuden. Yrittäjä voi ottaa vapaa-aikana sattuvien tapaturmien varalle lisäksi tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen. Lisätietoja saa Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta sekä lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia myöntävistä vahinkovakuutusyhtiöistä.

Myös jotkut ammattijärjestöt, kuten Suomen Journalistiliitto, ovat vakuuttaneet jäsenensä. Kysy omasta ammattijärjestöstäsi, onko sinulla tapaturmavakuutus.

Pääosa yrittäjän korvauksista koostuu työkyvyttömyysajan ansionmenetyskorvauksista ja sairaanhoidon korvauksista. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös ammattitautisuoja, kuntoutus ja uudelleenkoulutus, kun on kysymys työkyvyn palauttamisesta ja toimeentulon takaamisesta.

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter