Suomen freelance-journalistit ry

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatilliseen kouluttautumiseen

Lehdistön freelancereiden apurahat on suunnattu lehdistölle työskenteleville freelance-journalisteille ja niitä myönnetään ammatilliseen kouluttautumiseen, esimerkiksi kursseihin ja koulutuksiin. Laitehankintoihin tai työskentelyyn apurahoja ei myönnetä. Apurahoilla ei voi myöskään rahoittaa juttu- tai kuvausmatkoja. Hakijan tulee maksaa Journalistiliitolle freelance-jäsenmaksua. Opiskelijoille näitä apurahoja ei myönnetä. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle.

Apurahahaku päättyy 9. maaliskuuta 2018 kello 17.00, jolloin apurahahakemuksen tulee olla jätetty Jokes-säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Valitse apurahan käyttökohteeksi freelance-apuraha. Järjestelmästä tulostettava sitoumuslomake tulee postittaa allekirjoitettuna SFJ:n toimistolle 14. maaliskuuta mennessä.

Nyt voit hakea myös pikkustipendiä Georgian opintomatkaan tai Laukaan kääntäjäpäiville. Stipendin suuruus on korkeintaan 490 euroa. Apurahoista seuraa kolmen vuoden karenssi Lehdistön freelancereiden apurahoihin. Ainoastaan Georgian opintomatkan tai Laukaan kääntäjäpäivien stipendeistä karenssia ei tule. Kääntäjäpäivien osallistumismaksua tuetaan 120 eurolla, omavastuuhinnaksi jää 30 euroa.

Lisätietoa hoitokunnan sihteeriltä, 045 619 9958 tai yhdistys@freet.fi.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter