Suomen freelance-journalistit ry

Apurahat lehdistön freelancereille

Apurahat syksyn 2017 ammatillisiin koulutuksiin ovat nyt haettavissa. Haku päättyy 1. syyskuuta kello 17.00, jolloin apurahajärjestelmä sulkeutuu.

Apurahoja myönnetään ammattitaidon ylläpitoon, ammatillisesti perusteltuihin koulutuksiin ja seminaareihin. Apurahoja myönnetään Journalistiliiton lehdistöyhdistyksien freelance-jäsenille, joiden Kopiosto-valtakirja on luovutettu liitolle. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo alkaneisiin tai toteutuneisiin hankkeisiin, työmatkoihin tai perusopintoihin. Opiskelijoille apurahoja ei myönnetä. Myönnetystä apurahasta seuraa kolmen vuoden karenssi näihin apurahoihin.

Voit hakea myös pikkustipendiä (alle 500 €) pohjoismaisen freelance-seminaarin osallistumismaksuun, matkoihin ja majoitukseen tai freelancereiden työnohjaukseen osallistumiseen. Näistä stipendeistä ei tule karenssia.

Apurahoja haetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakemukseen liittyvä sitoumuslomake tulee allekirjoittaa ja postittaa SFJ:n toimistolle. Lomake on tulostettava järjestelmästä ennen hakuajan päättymistä. Lomakkeen on oltava perillä viimeistään 7. syyskuuta.

Lisätietoa apurahoista SFJ:n toiminnanjohtajalta, 045 619 9958.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter