Suomen freelance-journalistit ry

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatilliseen kouluttautumiseen

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatillisiin koulutuksiin sekä pikkustipendit pohjoismaiseen freelance-seminaariin osallistumiseen ovat nyt haettavana. Haku päättyy 7.6. kello 16, jolloin apurahahakemuksen tulee olla jätetty Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Merkiksi apurahan käyttökohteeksi freelance-apuraha. Hakemukseen liittyvä sitoumus tulostetaan apurahajärjestelmästä, allekirjoitetaan ja postitetaan SFJ:n toimistolle 14.6. mennessä.

Lehdistön freelancereiden apurahat on suunnattu lehdistölle työskenteleville freelance-journalisteille ja niitä myönnetään ammatilliseen kouluttautumiseen, esimerkiksi kursseihin ja koulutuksiin. Laitehankintoihin tai työskentelyyn apurahoja ei myönnetä. Apurahoilla ei voi myöskään rahoittaa juttu- tai kuvausmatkoja. Opiskelijoille näitä apurahoja ei myönnetä. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Apurahoista tulee kolmen vuoden karenssi.

Malmön pohjoismaiseen freelance-seminaariin osallistumiseen myönnetään pikkustipendejä, joista ei seuraa karessia. Seminaarin osallistumismaksuun sekä matka- ja majoitus kuluihin myönnetään yhteensä enintään 499 euron stipendejä.

Lisätietoa hoitokunnan sihteeriltä, 045 619 9958 tai yhdistys@freet.fi.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter