Suomen freelance-journalistit ry

Haussa nyt

Jokes tukee pitkämatkalaisten osallistumista Journalismin päivään

Journalismin päivä järjestetään perjantaina 12. lokakuuta 2018 Lasipalatsissa, Helsingissä.

Jokes tukee pitkämatkalaisten osallistumista Journalismin päivään. Haku alkaa 17. elokuuta ja päättyy 7. syyskuuta kello 16.

Stipendiä voi hakea matkakuluihin ja majoitukseen. Majoitusta tuetaan korkeintaan 100 euroon saakka yöltä. Näistä alle 500 euron stipendeistä ei synny karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Lisätietoa säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, puh. 050 551 4961, toimisto@jokes-saatio.fi

Hakuohje

Hakemus tehdään säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Valitse stipendin käyttökohteeksi Opinnot -seminaariapuraha.  Lyhyt työhistoria on pakollinen liite ja se tallennetaan järjestelmään pdf-muodossa.Hakemukseen liitettävä sitoumus tulostetaan apurahajärjestelmästä, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 17. syyskuuta mennessä.

Hakemuksia tai niiden liitteitä ei oteta vastaan sähköpostilla, faksilla tai postitse. Hakemuksen liittyvä sitoumus kuitenkin tulostetaan apurahajärjestelmästä, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiön toimistolle.

 

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Haku alkaa 1.9 ja päättyy 1.10.2018 kello 17.00.

Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

Lehtikuvaajarahasto jakaa myös alle 500 euron pikkustipendejä rahaston omalle Videon äänityöt –kurssille sekä Kuvajournalistien syyspäiville osallistumiseen: osallistumismaksuun, matka- ja majoituskuluihin. Sekä syyspäivien että äänikurssin kurssimaksun omavastuuosuus on 35 euroa.

Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään. Valitse hakemuksesi käyttökohteeksi Lehtikuvaajarahaston stipendi. Hakemuksen pakollinen liite on lyhyt työhistoria. Liitä hakemukseesi tuoreita ja hankkeeseen liittyviä työnäytteitä, jos haet apurahaa työskentelyyn, esimerkiksi kirjaan tai näyttelyyn. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, työvälineisiin, työmatkoihin tai alan perusopintoihin.

Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan Jokesin järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle 5.10.2018 mennessä.

ÄÄNEN ESI- JA JÄLKITYÖT JOURNALISTISESSA VIDEOSSA

Aika: 26.10 ja 27.10 kello 9.00 – 16.30.

Paikka: G Livelab, Yrjönkatu 3, 00120 Helsinki

Lehtikuvaajarahaston kahden päivän kurssilla keskitytään journalistisen äänentuotannon perusteisiin. Kouluttajana toimii Katja Kostiainen.

Kurssille valitaan 12 kuvaajaa. Kurssimaksu on 469 euroa ja se sisältää lounaat ja kurssikahvit. Kurssin omavastuuhinta on 35 euroa, eli kurssimaksuun apurahaa voi saada 434 euroa. Lisäksi apurahaa voi anoa matka- ja majoituskustannuksiin, kuitenkin yhteensä enintään 499 euroa. Näistä pikkustipendeistä ei seuraa karenssia muihin Jokesin tai Lehtikuvaajarahaston apurahoihin.

Koulutuksen sisältö 

26.10. 2018 Äänityksen perusteet  

 • Äänityslaitteet ja -tekniikat
 • Tilanteet kentällä
 • Mikitystekniikat
 • Älä tee näin
 • Kenttätehtävä

27.10.2018 Jälkityön perusteet

 • Äänen post-työvaiheet ja niiden tuotannollinen suunnittelu
 • Äänen editoinnin perusteet
 • Äänentasojen  käsittely yksityiskohtaisemmin (EQ, kompressori ja limitteri sivutaan  )
 • Kansainväliset EBU ja LU-tasot
 • Miksaus stereona perusteet
 • Masterointi eri formaatteihin ja medioihin
 • Ensimmäisen koulutuspäivän tehtävän käsittely soveltaen päivän 2 teemaa
 • Sneek a peek -äänisuunnitteluun journalistisessa äänityössä

Koulutukseen osallistujien on tuotava  ensimmäisenä päivänä  oma kamera ja mahdolliset omat äänikalustot- ja mikit sekä kuulokkeet. Toisena koulutuspäivänä on tuotava mukanaan oma laptop-tietokone ja siinä on oltava asennettuna Adobe Audition- tai vaihtoehtoisesti Pro Tools- ohjelma.

Kouluttajasta

Katja Kostiainen  työskentelee äänisuunnittelijana, äänittäjänä ja teknikkona elokuvan, musiikin, animaation, dokumentin, mainonnan, radion, uutisten ja virtuaalitodellisuuden parissa. Kostiainen on toiminut yrittäjänä vuodesta 2012 alkaen. Ennen yrittäjyyttä hän ehti toimia 10 vuotta freelacerinä. Vuosina 2015-2017 Kostiainen toimi Mediatalo ESA.n markkinointituotannon luovana äänituottajana kaupallisen äänen parissa. Viimeisen vuoden hän on keskittynyt  YLE:ssä radion sekä Tv.: n uutis- ja ajankohtaistuotantoihin.

Työt ovat kuljettaneet häntä Afganistanin pölyistä aina  Amatzon joen varrelle, samoamaan jäisellä suolla, sekä  kuumailmapalloilemaan Mont Blanckin yllä. Unohtamatta ja vähättelemättä lähes jokapäiväistä ajankohtaistuotantoa ja uutisohjelmia maamme vaikuttavimmissa medioissa. Äänen (kenttä ja post)  lisäksi  hän tuottaa, käsikirjoittaa, ohjaa, spiikkaa sekä piirtää storyboardeja.

Kostiainen on aina tunnustautunut visuaaliseksi ääni-ihmiseksi, ja rakastaa kuvaa siinä missä ääntä. ”Tämän takia olen todella mielelläni toteuttanut koulutuksia nimenomaan kuvaajille, kuva on aina ollut intohimoni. Kuvan ja äänen yhdistävä ydin on tarina, ja että tuo tarina on mahdollisimman vaikuttavasti ja teknisesti laadukkaasti yleisölleen tarjottu.”

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Siltasaarenkatu 16, 7. krs 00530 Helsinki

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter